“Bir Anlatım Üslûbu Olarak Mecazın Kur’an’daki Varlığına Dair Tartışmaların Analizi” Seminerine Davet