“İngiltere Çokkültürcülüğü ve Anadolu Aleviliği” Seminerine Davet