Fakültemizde Öğretmenlik Uygulaması Konuşuldu

Fakültemizin her hafta düzenlediği Çarşamba Seminerlerinin bu haftaki konuğu Muş İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Enver Kıvanç, oldu. Fakültemizin Vali Erdoğan Bektaş Amfisinde düzenlenen “Öğretmenlik Meslek Eğitimi” başlıklı seminere, Dekan Yardımcımız Dr. Mahsum Aytepe, öğretim elemanları ve öğrencilerimiz katıldı.

Seminerinde iş hayatına atılan mezunlarımızın mesleki kariyerlerinde dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde duran Enver Kıvanç, öğretmenlerin rol yapmadıkları için rol model olarak tanımlanmasının doğru olmadığını, aksine model olduklarını vurguladı.

Kutsal mesleklerden biri olan öğretmenliğin sabır, hoşgörü, disiplin ve özveri gerektiren bir meslek olduğunun altını çizen Kıvanç, şöyle konuştu: “Öğrencilerimize geleceğin yöneticileri, doktorları, hâkimleri, mühendisleri gözüyle bakıp, onları ve ailelerini çok iyi tanımamız gerekir. Gerçek öğretmenlik öğrencilere ders vermekten ibaret değildir. Aynı zamanda öğrencilerin yaşadığı problemlere karşı kayıtsız kalmamaktır.

Öğretmenlerin öğrencilerine özellikle isimleri ile hitap edip onlara değer verdiklerini hissettirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan öğretmenlerin “lütfen, teşekkür ederim, affedersiniz” gibi görgü kurallarının gereği olan ifadeleri öğrencilerine karşı kullanmayı da alışkanlık hâline getirmesi elzemdir.”

Okullarda en modern eğitim teknolojileri kullanılsa dahi nesillerin ideal bir şekilde eğitimi ve yetişmesi noktasında mesleki vizyona ve olgunluğa sahip insan unsurunun, dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin hakkının verilerek icra edilmesinin taşıdığı önemin vurgulandığı seminer, soru-cevap faslı ile sona erdi. Seminerin ardından Enver Kıvanç’a teşekkür belgesini, Fakültemiz dekan yardımcılarından Dr. Öğr. Üyesi Mahsum Aytepe tevdi etti.