Fakültemizde “Aslah Teorisi” Konuşuldu.

Fakültemizin düzenlediği  Çarşamba Seminerleri kapsamında bu hafta İİF Dekan Yardımcısı Dr. Mahsum Aytepe, “Mu’tezile’nin Aslah Teorisi ve Kritiği” başlıklı bir sunum yaptı. İİF’nin Erdoğan Bektaş Amfisinde yapılan seminere, İİF Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in yanı sıra akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.
Dr. Aytepe, itikadî bir mezhep olan Mu’tezile’nin aslah anlayışının kavramsal karşılığının lütuf olduğunu söyledi. Adalet ilkesine dayanan aslah teorisi ve teoriye yöneltilen eleştiriler hakkında katılımcıları bilgilendiren Dr. Aytepe, Allah’ın herkesi sahip olduğu yetiler çerçevesinde sorumlu tuttuğunu, dolayısıyla O’na hiçbir konuda vücubiyet yüklenemeyeceğini ifade etti.
Seminer, soru cevap kısmının ardından Dr. Mahsum Aytepe’nin katılım belgesini Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’den almasıyla sona erdi.