“Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin ve Aydınların Rolü” 3. Âlimler Çalıştayı’na Davet