Fakültemizde Okul Öncesi Din Eğitiminin İmkânları Konuşuldu

Fakültemiz Çarşamba Seminerlerinde okul öncesi din eğitiminin imkânları masaya yatırıldı. Dr. Teceli Karasu tarafından Vali Erdoğan Bektaş Amfisinde verilen “Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Okul Öncesi Din Eğitiminin İmkânı” konulu seminere Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Dr. Karasu seminerde özetle şu görüşleri dile getirdi: “Çocuğun doğumundan ilkokula başlama yaşına kadar geçen süreyi ifade eden erken çocukluk döneminin bazı dini gelişim özellikleri vardır. Çocuğun inanmaya müsait olarak yaratılması, çevresine, özellikle de anneye olan güvenin ileride inanç konularına temel oluşturması, antropomorfist Allah tasavvurunun din dili sayesinde gerçek halini alabilmesi, çocuğun inanç konularında meraklı ve sorgulayıcı olması, taklit ve özdeşleşmenin yoğun olması bunlardan bir kaçıdır. Erken çocukluk döneminin bu özellikleri ve dini açıdan henüz mükellef olmadığı dikkate alındığında öğrencinin aktif olarak bilgiyi yapılandırdığını iddia eden yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının bu dönem din eğitiminde kullanılabileceği söylenebilir.

Öğretmen ve ebeveynin rehber olduğunu kabul eden yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre erken çocukluk dönemi din eğitimi ortamı; öğrenme ortamında bulunan bütün öğrenciler için etkin birer kaynak konumundadır. Burada öğrenme süreçte gelişir. Bilginin kendisinden ziyade, işlenmesi ve yeniden yapılandırılması esas alınır. Eğitim, çocuğun deneyimleri paralelinde sürdürülür. Dini bilginin ne kadar öğrenildiğinin aksine nasıl ve niçin öğrenildiğine daha çok yer verilir.

Çocuk erken yaşlardan itibaren dini inanç, değer ve ibadetler ile karşılaştırılmalıdır. Çocuk için hazırlanacak öğrenme yaşantısı, onun yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmeli ve kendisine ait dini bakışa sahip olmasını sağlamaya yönelik olmalıdır.”

Soru cevap faslı ile sona eren seminerin ardından Dr. Teceli Karasu’ya katılım belgesini Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin takdim etti.