Fakültemizde “Asr Sûresi Çerçevesinde Kulluk Bilinci” Konuşuldu

Fakültemizin düzenlediği Çarşamba Seminerleri kapsamında Dr. Burhan Atsız, “Asr Sûresi Çerçevesinde Kulluk Bilinci” başlıklı bir sunum yaptı. İİF’nin Erdoğan Bektaş Amfisinde gerçekleştirilen seminere, Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in yanı sıra akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Dr. Burhan Atsız, Asr sûresinin önemine dikkat çektiği konuşmasında “zaman, kulluk ve insanın kurtuluşu” konularına temas etti:
“Asr Sûresi, insana dünyada bulunma sebebini belirten kısa ve özlü hatırlatmaların olduğu bir sûredir. Yeryüzünde insanı çepeçevre saran zaman olgusuna dikkat çekerek, kulluk için gönderildiği yeryüzünde, kendisini hüsrandan kurtaracak temel ilkeleri izah etmektedir. İnsanın kazanacakken tamamen kaybetmesini önlemek için ömrü bitip de iş işten geçmeden önce önemli bir hatırlatmadır. İnsanın bir an önce buna dair önlemler alıp hüsrandan kurtulması için gerekli olan reçeteyi sunmaktadır: İman etmek; sâlih ameller işlemek; hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Kulluk olarak nitelendirebileceğimiz bu dört husus, surede art arda birlikte yer almakta ve kulluk açısından her birinin eş düzeyde ve aynı anda gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Asr Sûresi, Mekke döneminde nâzil olan ilk sûrelerdendir. Mushaf’ta 103. , nüzul sırasına göre 13. sûredir. Kevser ve Nasr sûreleri gibi üç ayetten oluşur. Diğer Mekkî sûrelerin genel özelliklerinden olan veciz ifadelerle pek çok şeyi anlatma, Asr sûresinin de en önemli niteliklerinden biridir. İmam Şafiî, “Asr Sûresini tedebbür etseler bu onlara yeter.” sözüyle onun kısa ancak derin anlamları olan bu yönüne işaret etmektedir. Sûre A’lâ ve Leyl sûreleri gibi genel ifadeler içermektedir. Sûre’nin Ashâb arasında son derece aktüel olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır. Abdullah b. Husayn’dan nakledildiğine göre, “Allah resulünün arkadaşlarından iki kişi bir araya geldiğinde, biri diğerine ‘Asr suresini okumadan ayrılmazlardı.”
Soru cevap faslıyla biten seminerden sonra Dr. Burhan Atsız’a katılım belgesini Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin tevdi etti.