Hazırlık Sınıfları İçin Arapça Muafiyet Sınavı Hakkında

DUYURU!

Muş Alparslan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfları Arapça Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2019 Çarşamba Günü Saat: 13:00’da Vali Erdoğan Bektaş Amfisinde yapılacaktır.

Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü