Çarşamba Seminerlerinin Dördüncüsü Arş. Gör. Rıdavan SAİTOĞLU’nun Sunumuyla Gerçekleştirildi

 

“Edebiyatımızda Mensur Metin Neşri Metodolojisi Süruri Örneği” adlı seminer SAİTOĞLU tarafından iki bölüm şeklinde ele alındı.

İlk bölümde yazma eser kültürü işlendi. Bu bağlamda varak, cilt, mürekkep, yazı (hat) gibi fiziki unsurların yanı sıra eserlerin asıl bilgi içeren bölümü olan metin kısmı ve son olarak yazma eserler üzerinde kayıtlı bulunan tüm metin dışı kayıtlar ele alındı.

İkinci bölümde 16. Yüzyıl âlimlerinden Mustafa b. Şaban es-Sürûri’nin Ravzu’r-Reyyahin Tercümesi adlı eserinden hareketle edebiyatımızda mensur metin neşrinin usul ve esasları ele alındı. Bu bölümde mütercim Süruri ve eseri tanıtıldı. Daha sonra eserin dil ve uslüp özellikleri ve son olarak eserin muhtevası işlendi.