Çarşamba Seminerlerinin Beşincisi Arş. Gör. Hasan Kaya’nın Sunumuyla Gerçekleştirildi

“Mehmet Akif’in Din Anlayışında Temel Parametreler” konulu sunum Arş. Gör. Hasan Kaya tarafından yapıldı.

KAYA sunumuna Mehmet Akif’in yaşadığı dönemin özelliklerine değinerek başladı. Akif’in din anlayışının üzerine inşa edildiği dört temel esastan hareketle Akif’in dine bakışı ortaya konuldu. Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Arş. Gör. Hasan KAYA’ya katılım belgesini takdimi ile seminer son buldu.