“Divan Edebiyatından -Din Tasavvuru Bağlamında- Hâlet Efendi Divançesi”Seminerine Davet