Çarşamba Seminerlerinin Dokuzuncusu Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ERCÜMENT’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında bu hafta “Modern Bilgi ve Yaşam Tarzları Karşısında Ulema” konulu seminer düzenlendi. 11 Aralık Çarşamba saat 14.00’te İİF Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Ercüment tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Dr. Ercüment, konuşmasına âlimin özellikleri ve fonksiyonları hakkında genel bir çerçeve çizerek başladı. Sonrasında ise modernleşmenin İslam dünyasına girişiyle birlikte âlimlerin gelenekteki rollerinin ulus devletler tarafından üstlenilmesi sonucu ulemanın işlevsizleştirildiğini belirtti. Bu duruma rağmen ulemanın toplumsal nüfuzunu ve itibarını sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Ercüment, modern yaşam tarzının yaygınlaşarak bireylerin davranış formunu şekillendirmeye başlamasıyla birlikte ulemanın nüfuz ve itibarlarının kırılmasına yol açan bir sürecin ortaya çıktığını ifade etti. Seminerin devamında ise Ercüment, kitap yayıncılığının ve ulusal dillerde dini kitap basımının artmasının, medya ve internetin bir bilgi kaynağı olarak yaygınlaşmasının bilgi rejiminde bir değişikliğe yol açtığını söyledi. Yaşanan değişikliğin yeterli bir din eğitimine sahip olmayanların din bilgisine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağladığını belirten Ercüment, “Fakat bu durum dini otorite olarak ulemanın otoritesinin geçersiz hale gelmesi ve dinin bireyselleşmesi riskini barındırmaktadır.” ifadesini kullandı.

Seminer, Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Ercüment’e katılım belgesi takdimi ile son buldu.