Çarşamba Seminerlerinin Onuncusu Arş. Gör. Mustafa DÖNMEZ’İN Sunumuyla Gerçekleştirildi

‘‘Çarşamba Seminerleri’’ kapsamında düzenlenen seminerlerin bu haftaki konusu Edmund Gettier oldu. Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen seminerde Arş. Gör. Mustafa Dönmez tarafından “Gettier’de Bilginin Temeli Sorunu ve Erdem” konulu bir sunum yapıldı. Arş. Gör. Dönmez, epistemoloji tarihi ve bilgi ekseninde Gettier’i ele aldı.

Bilginin temellerinden biri olan gerekçelendirmenin mümkün olup olmadığı, bilginin şansa dayanıp dayanmayacağı gibi konuların irdelendiği seminerde belirtilen soruna çözüm öneren erdem epistemologlarından Ernest Sosa ve Linda Zagzebski’nin katkılarına da değinildi. Akademisyen ve öğrencilerin katılım gösterdiği seminer, dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Arş. Gör. Mustafa Dönmez’e katılım belgesini takdim etmesiyle son buldu.