Çarşamba Seminerlerinin On Birincisi Dr. Öğr. Üyesi Rıfat YILDIZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında “İbn Abdilberr’in Usûl Anlayışı ve Amelü Endelüs” konulu seminer düzenlendi. 25 Aralık Perşembe saat 14.00’te İİF Dr. Öğr. Üyesi Rifat Yıldız tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Dr. Yıldız, seminere İbn Abdilberr’in yaşadığı dönemin sosyo-politik durumunu resmederek başladı. İbn Abdilberr’in mezhebi mensubiyeti ile ilgili tartışmalara yer verdikten sonra Şafii ve Zahiri düşünceden etkilenmekle birlikte Maliki fıkhına bağlı kaldığı tespitine yer verdi. Yıldız, konuşmasının sonunda ise İbn Abdilberr’in usul anlayışında bağlı kaldığı esasları ifade ederek Endülüs Ameli’ni izah etti.

Seminer, Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in  Dr. Yıldız’a katılım belgesi takdimi ile son buldu.