Çarşamba Seminerlerinin Sekizincisi Arş. Gör. Ayhan BİLMEZ’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Arş. Gör. Ayhan Bilmez  “Din Öğretiminde Proje Kullanımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu bir sunum yaptı. 

Arş. Gör. Ayhan Bilmez, proje çalışmalarının hayatımızın hemen her alanında bulunan problemleri çözmeye dayalı bilimsel bir araştırma yöntemi olduğunu belirtti. Bilmez, artık hem ulusal hem de uluslararası platformlarda proje yapabilme becerisinin insanları bir adım öne çıkardığını ifade etti.  Bilmez, sunumunda proje çalışmasının eğitim sisteminde kullanımının çok eski yıllara dayanmasına rağmen günümüzde gereken değeri görmediğini, 2005 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının proje çalışmalarını alternatif ölçme değerlendirme araçları arasına alması ve her öğrencinin en az bir dersten proje hazırlamasını zorunlu kılmasıyla proje çalışmalarına gereken önemin verilmesine katkı sağladığına değindi. Proje çalışmalarının öğrencilerin problem çözme, işbirlikçi öğrenme ve bilimsel araştırma yapabilme gibi birçok beceriyi kazanmalarına katkıda bulunduğuna vurgu yapan Bilmez, “Yaptığımız araştırma sonucunda öğretmenlerin proje hazırlama sürecinde bazı problemlerle karşılaştıklarını saptadık.” dedi. Bilmez sunumunu öğretmenlerin proje konusunda yetkinleşmelerinin bu problemlerin çoğunu ortadan kaldıracağını, bu konuda sadece öğretmenlere değil toplumun tüm kesimlerine görevler düştüğünü belirterek tamamladı.

Program  Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin ve Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Teceli Karasu’nun Arş. Gör. Ayhan Bilmez’e teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.