Çarşamba Seminerlerinin Dokuzuncusu Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz CEYLAN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Ceylan “Din sosyolojinin referansları ve islamiliği meselesi! ” konulu bir sunum yaptı.

Din sosyolojisinin referansları ve İslamiliğini tartışan Yılmaz, sosyal bilim ve sosyolojinin bilimselliği serüvenine değinerek, ontolojik ve epistemolojik kopuşlara dikkat çekti ve geleneksel, modern ve postmodern dönemlere geçişi sosyolojik bağlamda ele aldı. Kendi tarihselliği ve kültürelliği bağlamında ortaya çıkan sosyolojinin yerel olana ve özellikle İslam Sosyolojisine dair imkânları tartışmaya açıldı.

Seminer,  Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Ceylan’a teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.