Çarşamba Seminerlerinin Onuncusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak ÇAKIN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Çakın, “Klasik Edebiyatımızda Ölüm Teması: Helvacızâde Sâdıkî’nin Ahvâl-i Kubûr Adlı Manzûmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

Klasik edebiyat geleneği içerisinde ölümün mahiyeti, ölüm anı ve ölümden sonra yaşananlar ile ilgili hususlarda manzum ve mensur çokça eser verildiğini ifade eden Çakın, bu eserlerin ölümden sonraki hayatın tamamını veya belli bir merhalesini konu edindiğini belirtti. 18. yüzyılda yaşadığı bilinen Sadıkî mahlaslı Helvacızade Mustafa’nın yazmış olduğu Ahvâl-i Kubûr adlı manzûmenin de bu eserlerden birisi olduğunu söyleyen Çakın, sunumunda eserin çözümlemesini yaptı.

Seminer, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Mahsum Aytepe’nin Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Çakın’a teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.