Çarşamba Seminerlerinin On Birincisi Dr. Öğr. Üyesi Recep YILMAZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz “21.Yüzyılda Necip Fazıl Kısakürek’i Yeniden Okumak” konulu sunumunu yaptı. 

Yılmaz, 20. yüzyılın başlarında doğmuş olan Necip Fazıl‘ın  yakın tarihin en etkili şahsiyetlerinden birisi olduğunu ifade ederek, onun Türk edebiyatında görülen etkisinin entelektüel çevrelerle sınırlı kalmadığını,  geniş halk kitlelerinde de karşılık bulduğunu söyledi. Yılmaz, sunumunda Necip Fazıl’ın ”Büyük Doğu” adını verdiği ve 1945’lerden sonra olgunlaştırmaya başladığı fikirlerinin Anadolu’nun ruh kökünün karşısında ve dışında gördüğü güç odaklarıyla fikri mücadeleye girdiğini de sözlerine ekledi.

Seminer,  Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz’a teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.