Çarşamba Seminerlerinin On İkincisi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

 

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın “Yüksek Din Öğretimi ve İstihdam Alanları: Eleştirel bir Yaklaşım” konulu sunumunu yaptı. 

Günümüz İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin mevcut durumunu istatistiksel verilerle değerlendiren Aydın, bu kurumlardaki öğrenci sayıları, mezun sayıları, istihdam sayıları ve mezunların istihdam edilme oranları üzerinden konuştu. Yüksek din öğretiminin program ve amaç sorununa da değinen Aydın, değişen ve gelişen şartlar karşısında yüksek din öğretimi kurumlarının program ve amaçlarının toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Program, soru-cevap faslından sonra Dekan yardımcılarımızdan Doç. Dr. Teceli karasu’nun Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.