Çarşamba Seminerlerinin On Üçüncüsü Dr. Öğr. Üyesi Cahit KARAALP’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karaalp “Kıssalar Bağlamında Kur’an’ın Mesajını Çağa Taşımak” konulu sunumunu yaptı. 

Karaalp, kimilerince kıssaların sembolik, temsili addedildiğini ama bu iddianın doğru olmadığını, Kur’an’ın gerçek olayları anlattığını, kıssalarda genellikle tarihi bilgilerin aktarılmadığını, ayrıntıya girilmediğini, israiliyat bilgileri ile kıssaların tefsirlerde detaylı anlatıldığını ve verilmek istenen mesajdan uzaklaşıldığını söyledi. Kur’an kıssalarından ne gibi mesajların çıkarılacağı üzerinde duran Karaalp kıssaları okuma metodolojisi hakkında bilgi verdi. Program, soru-cevap faslından sonra Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin‘in Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karaalp’e teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.