Çarşamba Seminerlerinin On Altıncısı Dr. Öğr. Üyesi Burhan ATSIZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen ‘‘Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Burhan Atsız “Kur’ân’ın Psikolojik İ’câzı” konulu sunumunu yaptı.

Atsız’ın sunumunda öne çıkan ifadeler şu şekilde: ‘‘Kur’ân-ı Kerîm Hz. Muhammed’in en büyük ve evrensel mucizesidir. Kur’ân’ın mucizeliğine dair incelemeler, her dönemin kendi şartları içerisinde farklı bir netice vermiştir. Bu konunun Kur’ân’ın tefsirine bakan yönü olduğundan, her dönemin Kur’ân algısı, aynı zamanda Kur’ân’ın mucizeliği konusunu ele alış biçimini de bir bakıma belirlemiştir. Çağımızda, Mısır’da Emîn el-Hûlî’nin de içinde bulunduğu bir topluluk tarafından başlatılan edebi/felsefi düşünce akımı, Kur’ân’ın edebî bir tarzda ele alınması gerektiği düşüncesinden hareket etmiştir. Bu i’caz görüşü, kısaca, Kur’ân’ın eşsiz dil ve üslûbunun, insan psikolojisi üzerindeki derin etkisinin edebiyat ve psikoloji ilimlerinin verileri doğrultusunda ele alınması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Bu düşünürlere göre, Kur’ân, kullandığı bütün dilsel sanatlarla ve anlatım biçimleriyle bütün insanları psikolojik olarak etkilemektedir. Psikoloji ilminin henüz ortaya çıkmadığı bir dönemde, insanları psikolojik yönden, eşsiz dilsel argümanlarla, böyle bir bilinçle etkilemek ve bunu sürekli bir şekilde gerçekleştirmek, insanüstü bir bilgi ve beceriyi gerektirdiğinden, Kur’ân’ın mucizeliğinin bu yönde olduğu sonucuna varmışlardır.’’

Seminer, Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Dr. Öğr. Üyesi Burhan Atsız‘a teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.