Çarşamba Seminerlerinin On Beşincisi Doç. Dr. Mehmet SALMAZZEM’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen ‘‘Çarşamba Seminerleri” kapsamında Doç. Dr. Mehmet Salmazzem “Kur’ân’ın Kaynağına Dair Materyalist Yaklaşımlar: Turan Dursun Örneği” konulu sunumunu yaptı.

Mehmet Salmazzem, Turan Dursun’un Kur’ân’a yönelik yaklaşımını şekillendiren âmillere dikkat çekerek “Tanrı anlayışı” hakkında önemli bilgilere yer verdi. Dursun’u Allah’ın varlığını inkâra sevk eden zihinsel ve duygusal etkenler üzerinde durdu. Salmazzem, düşüncelerini ateist savlar üzerine bina eden Dursun’un Kur’ân’ın kaynağına dair Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budist, Helenistik din, kültür ya da felsefî akımlara işaret etmesinin tarihî realiteye aykırı olduğunun altını çizdi. Kimi zaman yanlı/ş kimi zaman da eksik bilgilerle semavi dinlerin kökeninin Sâbiîlik’ten geldiğini iddia eden Dursun’un bu iddiaların gerçekliğine dair somut bilimsel veri sunamadığına dikkat çekti. Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Doç. Dr. Mehmet Salmazzem‘e teşekkür belgesini takdimi ile seminer son buldu.