Çarşamba Seminerlerinin On Yedincisi Dr. Arş. Gör. İbrahim YILDIZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. İbrahim Yıldız tarafından “Dini Çoğulculuğu İslam Bağlamında Değerlendirmek: Abdülaziz Sachedina Örneği” başlıklı bir sunum yapıldı.

Yıldız, sunumunda şu ifadelere yer verdi: ‘‘Çok sayıda dinin varlığı ve onların birbirinden oldukça farklı olduğu hakikati, söz konusu inançlara mensup insanların bir araya gelmesinin veya bir şekilde iletişime geçmesinin oldukça kolay olmasından çağımızda bir problem olarak gündeme gelmektedir. Bu cihetle, birçok teolog ve filozof tarafından problemin çözümüne dair bazı teoriler ileri sürülmüştür. Kimileri,  sadece tek bir dinin takipçilerini kurtuluşa erdireceğini iddia etmişlerdir. Bazıları da tamamen doğru tek bir din olmasına rağmen, diğer inançların takipçilerinin de ahirette kurtuluşu ereceğini, çünkü onların inançlarının da bazı doğru unsurlar içerdiğini iddia etmişlerdir. En tartışmalı olarak bazıları da her dinin eşit derecede doğru olduğunu iddia ederek, bu dinlerin her birinin üyelerinin kurtuluşa ereceğini savunmuşlardır. Dini çoğulculuk sorunu, dinlerin kendi içerisinde takipçileri tarafından tartışılması gereken önemli bir konudur. Nitekim konuyu İslam açısından ele aldığımızda İslami terimlerle, dini çoğulculuk iddialarını savunan ve dini çoğulculuğun Kur’an ayetleri tarafından desteklendiğini iddia eden bazı Müslüman teologlar vardır. Bu, ciddi bir iddia olduğundan dolayı bahsi geçen iddiaları incelemek ve İslam öğretilerinde ve Kur’an ayetlerinde dini çoğulculuğa dair herhangi bir ipucu olup olmadığını görmek önemlidir.’’

Program, soru-cevap faslından sonra Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin‘in Dr. İbrahim Yıldız’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.