İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI–II Klasik Dönem (VII–XII. Asırlar)

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen
İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı Sempozyumu II (Klasik Dönem: M. VII. – XII. yüzyıllar) metinleri pdf formatında okuyucuların istifadesine sunulmuştur. İSAV’ın himayesinde Ensar Neşriyat tarafından basılan tebliğ metinlerinin matbu haline de yakında ulaşmış olacağız. Bu vesileyle hem İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyum serilerini hem de ülkemizdeki pek çok bilimsel faaliyeti himaye eden İSAV’a teşekkür etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sempozyum bildirilerine fakültemizin web sayfasında bulunan sempozyumlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

http://elestirivetahammul.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=75