Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

Programa yerleşen öğrenciler; Din Felsefesi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Dinler Tarihi ve Mantık gibi dersler alacak ve yüksek lisans tezlerini vererek programdan mezun olacak. Adaylar, genel felsefe ve din bilimleri terminolojisine hâkim olacak, alanlarıyla ilgili temel bilgileri edinecek, bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenecek, klasik ve modern kaynaklara başvurma becerisine sahip olacak, alanındaki metinlerin çağdaş yorumunu ve eleştirisini yapabilecek ve interdisipliner bir çalışma perspektifi kazanacak. Düşünce tarihindeki fikirleri ve tartışmaları, din felsefesi, mantık ve din sosyolojisi gibi alanlar bağlamında araştırma konusu yapan Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programından başarılı bir şekilde mezun olanlar gerekli şartları tamamlamaları halinde doktora programına girerek akademik hayatlarına devam edebilecek.

Programa 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının bahar döneminde öğrenci almayı planladıklarını belirten Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, din, sosyal bilimler ve düşünce tarihinde ortaya çıkan inceleme alanlarını akademik düzeyde ele almayı ve öğretim konusu yapmayı, bu alanlarda bilim uzmanı yetiştirmeyi, eğitim ve araştırma kurumlarına uzman çalışanlar sağlamayı amaçlayan bir programdır. Din bilimleri ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında sağlıklı dinî bilgi üretebilmek için akademik bakışı ilke edinen araştırmalara büyük ihtiyaç vardır. Program kapsamındaki bilim dallarında, bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, felsefe ve din bilimlerinde toplumunu problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmektir.”