Çarşamba Seminerlerinin On Yedincisi Dr. Arş. Gör. İbrahim YILDIZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. İbrahim Yıldız tarafından “Dini Çoğulculuğu İslam Bağlamında Değerlendirmek: Abdülaziz Sachedina Örneği” başlıklı bir sunum yapıldı. Yıldız, sunumunda şu ifadelere yer verdi: ‘‘Çok sayıda dinin varlığı ve onların birbirinden oldukça farklı olduğu hakikati, söz konusu inançlara mensup insanların bir araya gelmesinin veya bir şekilde …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On Altıncısı Dr. Öğr. Üyesi Burhan ATSIZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen ‘‘Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Burhan Atsız “Kur’ân’ın Psikolojik İ’câzı” konulu sunumunu yaptı. Atsız’ın sunumunda öne çıkan ifadeler şu şekilde: ‘‘Kur’ân-ı Kerîm Hz. Muhammed’in en büyük ve evrensel mucizesidir. Kur’ân’ın mucizeliğine dair incelemeler, her dönemin kendi şartları içerisinde farklı bir netice vermiştir. Bu konunun Kur’ân’ın tefsirine bakan …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On Beşincisi Doç. Dr. Mehmet SALMAZZEM’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen ‘‘Çarşamba Seminerleri” kapsamında Doç. Dr. Mehmet Salmazzem “Kur’ân’ın Kaynağına Dair Materyalist Yaklaşımlar: Turan Dursun Örneği” konulu sunumunu yaptı. Mehmet Salmazzem, Turan Dursun’un Kur’ân’a yönelik yaklaşımını şekillendiren âmillere dikkat çekerek “Tanrı anlayışı” hakkında önemli bilgilere yer verdi. Dursun’u Allah’ın varlığını inkâra sevk eden zihinsel ve duygusal etkenler üzerinde …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On Dördüncüsü Doç. Dr. Rafiz MANAFOV’un Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemizin düzenlediği ‘‘Çarşamba Seminerleri” kapsamında Doç. Dr. Rafiz Manafov tarafından “Dini Düşüncenin Aklileşme Süreci: İhtiyaçlar, İmkanlar ve Zorluklar” konulu bir sunum yapıldı.  Rafiz Manafov, akıl kavramının düşünce tarihi içerisindeki serüvenine ve çeşitli kültürlerde kazandığı farklı anlamlarına dikkat çekerek, “aklileşme” sürecinin dini düşünce açısından ihtiyaç, imkân ve zorluklarına işaret etti. İnanç …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On Üçüncüsü Dr. Öğr. Üyesi Cahit KARAALP’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karaalp “Kıssalar Bağlamında Kur’an’ın Mesajını Çağa Taşımak” konulu sunumunu yaptı.  Karaalp, kimilerince kıssaların sembolik, temsili addedildiğini ama bu iddianın doğru olmadığını, Kur’an’ın gerçek olayları anlattığını, kıssalarda genellikle tarihi bilgilerin aktarılmadığını, ayrıntıya girilmediğini, israiliyat bilgileri ile kıssaların tefsirlerde detaylı anlatıldığını ve …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On İkincisi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

  Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın “Yüksek Din Öğretimi ve İstihdam Alanları: Eleştirel bir Yaklaşım” konulu sunumunu yaptı.  Günümüz İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin mevcut durumunu istatistiksel verilerle değerlendiren Aydın, bu kurumlardaki öğrenci sayıları, mezun sayıları, istihdam sayıları ve mezunların istihdam edilme oranları üzerinden …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On Birincisi Dr. Öğr. Üyesi Recep YILMAZ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz “21.Yüzyılda Necip Fazıl Kısakürek’i Yeniden Okumak” konulu sunumunu yaptı.  Yılmaz, 20. yüzyılın başlarında doğmuş olan Necip Fazıl‘ın  yakın tarihin en etkili şahsiyetlerinden birisi olduğunu ifade ederek, onun Türk edebiyatında görülen etkisinin entelektüel çevrelerle sınırlı kalmadığını,  geniş halk kitlelerinde de …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin Onuncusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak ÇAKIN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Çakın, “Klasik Edebiyatımızda Ölüm Teması: Helvacızâde Sâdıkî’nin Ahvâl-i Kubûr Adlı Manzûmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.  Klasik edebiyat geleneği içerisinde ölümün mahiyeti, ölüm anı ve ölümden sonra yaşananlar ile ilgili hususlarda manzum ve mensur çokça eser verildiğini ifade eden Çakın, …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin Dokuzuncusu Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz CEYLAN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Ceylan “Din sosyolojinin referansları ve islamiliği meselesi! ” konulu bir sunum yaptı. Din sosyolojisinin referansları ve İslamiliğini tartışan Yılmaz, sosyal bilim ve sosyolojinin bilimselliği serüvenine değinerek, ontolojik ve epistemolojik kopuşlara dikkat çekti ve geleneksel, modern ve postmodern dönemlere geçişi sosyolojik …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin Sekizincisi Arş. Gör. Ayhan BİLMEZ’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Arş. Gör. Ayhan Bilmez  “Din Öğretiminde Proje Kullanımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu bir sunum yaptı.  Arş. Gör. Ayhan Bilmez, proje çalışmalarının hayatımızın hemen her alanında bulunan problemleri çözmeye dayalı bilimsel bir araştırma yöntemi olduğunu belirtti. Bilmez, artık hem ulusal hem de uluslararası …

Continue reading