Çarşamba Seminerlerinin Yedincisi Dr. Öğr. Üyesi Mesut YİĞİT’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yiğit , “İlmi Bir Disiplin Olarak Tasavvuf” konulu bir sunumunu yaptı. Tasavvufu, Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten süzülmüş İslam’ın ruhanî ve manevi boyutu olarak tanımlayan Yiğit, her dinin deruni bir yönü vardır İslam’ın deruni yönüne, ruhani fikir ve hayatına tasavvuf denildiğini …

Continue reading

Muş İl Müftüsünden Dekanımıza Nezaket Ziyareti

Muş İl Müftüsü Lütfü İMAMOĞLU,  Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN’i makamında ziyaret etti. Görüşmede Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahsum AYTEPE’de hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişin gerçekleştiği sohbetin ardından Dekanımız, İl Müftüsüne hediye takdiminde bulundu.

Çarşamba Seminerlerinin Altıncısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan HARMANCI’nın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Hasan Harmancı, “Arap Romanının Otantikliği Meselesi” konulu bir sunum yaptı. Harmancı, Batı‘da roman türünün ortaya çıkışı ile modern düşüncenin tarih sahnesine çıkışının eş zamanlı ve doğrudan irtibatlı olduğunu söyleyerek sunumuna başladı. Feodalite ve burjuva savaşının, sınıfsal yapının, din-laiklik çekişmesinin bu coğrafyaya …

Continue reading

Din ve Bilim Dergisinin Yeni Sayısı Yayımlandı

Fakültemizin Dergisi Din ve Bilim’in 3. cilt 2. sayısı yayımlandı. Elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Din ve Bilim’in bu sayısında, farklı konu başlıklarında 7 araştırma makalesi, 1 çeviri makale 1 sempozyum tanıtım yazısı yer aldı. Dergiye makale kabulü için editöryal ve değerlendirme süreçlerinde objektiflik ve şeffaflığı temel …

Continue reading

Fakültemizin Yeni Binası En Modern Olanaklarla Eğitim-Öğretime Başlamak İçin Geri Sayım Başladı…

Fakültesinin modern öğretim alt yapısının tamamlanması konusunda Türkiye‘nin ve dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ürünlerini tanıtmaya başladı. Bu kapsamda Perşembe günü (07.01.2021) Vali Erdoğan Bektaş amfisinde Fakültemizin yeni binası için etkileşimli tahta tanıtımının 2. toplantısı yapıldı. Toplantıya Fakültemizin akademik ve İdari personelleri ile üniversitemizin ilgili daire başkanları katıldı. Akademik ve idari …

Continue reading

Fakültemizin Yeni Binası İçin Akıllı Tahta Tercihi Tanıtım Programı Düzenlendi

Muş’ta inşaatı devam eden Muş İslami İlimler Fakültesi en modern şekilde donatılmaya devam edilmektedir İslami İlimler Fakültesi, bir bütün olarak en modern şekilde dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Bu cihetle teknoloji alanında öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanması noktasında titiz bir çalışma yürütülmektedir.  Bu amaçla ülkenin ve dünyanın önde gelen teknoloji firmaları …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin Beşincisi Arş. Gör. Dr. Abdulalim DEMİR’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemizce  her hafta düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında bu hafta “İmâmiyye Şîası Rivâyet Kaynaklarına Göre İmâmların Ma‘sumluğu Meselesi” konulu bir sunum, Arş. Gör. Dr. Abdulalim Demir tarafından yapıldı. Demir sunumunda şu ifadelere yer verdi: ‘‘İslâm düşünce tarihinde ma‘sumiyet konusunda çokça tartışmaların olduğu bilinmektedir. Bu tartışmalar dikkate alındığında ma‘sumiyeti özetle şu şekilde …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin Dördüncüsü Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemizce düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin “Tevfik Yusuf Avvad’in Eserlerinde Ölüm Teması” konulu bir sunum yaptı. Çetin, sunumunda Ortadoğu’da tarihin en şiddetli siyasi ve dini çekişmelerine sahne olan Lübnan’a ve modern Lübnan edebiyatına kısaca değindi. Lübnanlı yazar ve sanatçıların ülkelerinde yaşananlara son derece duyarlı olduklarını, çevrelerinde …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin Üçüncüsü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul CESUR’un Sunumuyla Gerçekleştirildi

 Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Cesur “Dini Düşüncede Dil Sorunu ve Kültürel Afazi” konulu bir sunum yaptı.  Cesur, afazi ve kültürel afazi kavramlarını tanımlayarak başladığı sunumunda ‘‘Bir travma ya da felç gibi nedenlerle beyinde meydana gelen bir hasarı ifade eden afazi kavramının aslında bir nöroloji …

Continue reading