Çarşamba Seminerlerinin İkincisi Dekanımız Prof. Dr. Abdulcelil BİLGİN’in Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin “Meal ve Dil” konulu bir sunum yaptı.  Dekanımız, sunumunda tercüme ve türleri, dillerde eşdeğerlilik konusu, meallerin gramatik dili, referans dille ilgili eksikliklerden kaynaklanan kusurlar ve hedef dille ilgili kusurlar üzerinde durdu. Ayrıca meallerin psikososyal/sosyokültürel/insanbiçimci dili söz konusu olduğunda anakronizm, …

Continue reading

Bu Dönem Çarşamba Seminerlerinin İlki Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT Hocamızın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi tarafından haftalık olarak düzenlenen Çarşamba Seminerlerinin konuğu oldu. Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, geçtiğimiz hafta İİF Vali Erdoğan Bektaş amfisinde gerçekleştirilen seminerde  “Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler” konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Polat, sunumunda şunları ifade etti: “Kur’ân’ı anlamaya yönelik …

Continue reading

Fakültemizde Uzaktan Eğitim Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çevirim içi yapılan dersler eş zamanlı olarak öğrenciler ile öğretim elemanlarının amfide yüz yüze ders işliyor gibi buluşmasına olanak sağlıyor.  Google Classroom kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitimde öğretim elemanları öğrencilerle notlar paylaşabilmekte, karşılıklı sorular sorulabilmekte, haftalık ders materyalleri paylaşılabilmektedir. Sanal ortamda yapılan tüm bu etkinlikler aynı zamanda kayıt altına alınarak dersi kaçıran veya o anda internet imkânı olmayan öğrencilerin de dersi takip etme imkanı sunmaktadır.  Eş zamanlı canlı eğitimin ve eş zamanlı olmayan eğitim materyallerinin bir arada kullanıldığı bu süreçte öğrencilerin de aktif olarak derslere katılımı bu süreci daha da etkin ve faydalı hale getirmektedir.  Eğitim Öğretim yılının başında öğrencilerle de paylaşılan ders programına bağlı kalınarak yürütülen derslerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için öğretim elamanlarımızla uzaktan eğitim toplantıları gerçekleştirilmiş olup süreç içerisinde teknik destek verilmeye devam edilmektedir.

 

Fakültemizden Dış Paydaşlarımıza Ziyaret

Kalite çalışmaları kapsamında fakültemizi temsilen Araştırma Görevlileri Adem LÖK ve Şaban ARĞUN  dış paydaşımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünü ziyaret ederek yetkililerle bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.  

Çarşamba Seminerlerinin On Beşincisi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin POLAT’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında bu hafta “Kur’an’ı Anlamada Rudi Paret’in Paralel Pasajlar Yöntemi”  konulu seminer düzenlendi. Çarşamba saat 14.00’te İİF Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Polat tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Konuşmasına Kur’an’a yaklaşım konusunda “Oryantalist Paradigma” ile “İslami Paradigma” arasında farklılıkları ele alarak …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On Dördüncüsü Arş. Gör. Halil KILIÇ’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında bu hafta “İmâm Şâfiî’de Farazî Fıkıh”  konulu seminer düzenlendi. Çarşamba saat 14.00’te İİF Arş. Gör. Halil Kılıç tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Konuşmasına “Farazi Fıkh”ın tanımını yaprak başlayan Arş. Gör. Kılıç, bu fıkhın ortaya çıkmasında Ebu Hanife’nin rolüne değindi. …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On üçüncüsü Arş. Gör.Ahmet İĞDİ’nin Sunumuyla Gerçekleştirildi

Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında bu hafta  “İslam Tarihinde Bilgi Elde Etme Metodu Olarak Tecrübe ve Gözlem” konulu seminer düzenlendi. Çarşamba saat 14.00’te İİF Arş. Gör. Ahmet İğdi tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Arş. Gör. İğdi, seminer kapsamında gözlem ve tecrübenin çok …

Continue reading

Çarşamba Seminerlerinin On İkincisi Doç. Dr. Öğr. Murat KAYACAN’ın Sunumuyla Gerçekleştirildi

Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında bu hafta  “Tefsîrü’l-Menâr Bağlamında Islah Ekolü’nün Kur’an’ı Anlama ve Açıklama Yöntemi” konulu seminer düzenlendi. Çarşamba saat 14.00’te  Doç. Dr. Murat Kayacan tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Doç. Dr. Kayacan, seminere “Islah Ekolü”nün tanımını yaparak başladı. Sonrasında Muhammed …

Continue reading